Magyarnádalja, kis község lévén híján van templomnak, boltnak, kocsmának, postának és iskolának is. A háziorvosi ellátás hetente egyszer biztosított. A község lakói a szomszédos Vasalján, Horvátnádalján, vagy Körmenden intézhetik mindennapi ügyeiket, esetleg a mozgóárusok szolgáltatásait vehetik igénybe.

Nem megoldott a szennyvíz-elvezetés sem, viszont a vezetékes vízhálózat 1984, a telefonhálózat 1994, a gázhálózat 1997 óta ki van építve a faluban. Működik a kábeltelevízió és hozzáférhető az internet is, de a legtöbb háztartásban már a nagy országos szolgáltatók műholdas vevőiről jön az adás. A település helyi értékei mind a lakosság összefogásának köszönhetően születtek, és lettek karbantartva, bemutatásuk előtt azonban meg kell, hogy említsük a községre általánosságban jellemző összefogás egyik legjellemzőbb példáját, az 1997-től több mint egy évtizeden át működő Pitypang Néptáncegyüttest, amely sajnos nem kerülhetett be a Helyi Értéktárba, de mindenképp említést érdemel.

Baloghné Incze Melinda aki az együttest alapította, és vezette, így emlékszik vissza: A Pitypang Néptánccsoport 1997 őszén alakult meg. A faluban és környéken élő gyerekek igényelték, hogy rendszeresen legyenek próbák és álljunk össze csoportként. Hetente 1 alkalommal, szombatonként tartottuk a próbákat. Itt a magyar néptánc alapjaival, valamint sok-sok mondókával, népi játékokkal ismerkedhettek meg a gyerekek. Az évek során 18 főre bővült a csapat létszáma. 2003-ban a néptánccsoport köré szerveződött meg az Együtt Magyarnádaljáért Egyesület.

Fontosnak tartottuk a népszokások őrzését, ezért igyekeztünk minél több jeles napot megtartani, pl Farsang, Húsvét, Adventi alkalmak, Karácsony. A kézműves játszóházakban a jeles naphoz kapcsolódó dolgokat készítettünk, – mézeskalácsot sütöttünk, gyertyát öntöttünk, batikoltunk, koszorút készítettünk, csuhéból alkottunk díszeket, gyöngyöt fűztünk, a tojásfestés rejtelmeivel ismerkedtünk meg. Igyekeztünk minél több természetes anyaggal megismertetni a gyerekeket.

A csoport pár év munka után már 40 perces önálló kis műsorral rendelkezett, amivel a helyi és szomszédos falvak rendezvényeit színesítettük.(Szerepeltünk Vasalján, Csákánydoroszlóban, Felsőmarácon, Iváncon, Nagymizdón, Körmenden) Szakmai munkánkat a körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes segített, ahol nagyon sok gyerek folytatta a tánctanulást. Óvodásokból álló utánpótlás is működött 2010-ig..

Jelenleg nem működik tánccsoport a faluban, de bízunk benne, hogy a következő generáció továbbörökíti saját gyerekeinek az itt elsajátított táncokat, hagyományokat.